Ametnik – miks sa meiega ei suhtle?

Augustikuu volikogus oli otsustamisel Tapa Vallavolikogu ettepanek haldusüksuse piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks. Sellest keelduti – 4 poolt, 9 vastu. Saatsin volikogu liikmetele kirjad, kus palusin selgitusi. Kuna otsustamisel on kohalike elanike tulevik, soovisin teada, miks nii otsustati? Algatasin ka Facebookis Ambla valla grupis samal teemal arutelu. Volikogule läkitatud kirjas sisaldus ka sama tekst nagu Facebookis.

Kes Facebooki ei näe, siis siin on tekst:

Austatud Ambla vallavolikogu liikmed ja vallavanem! Seoses hetkel käimasoleva haldusreformiga on kohalikud inimesed jäänud teadmatusse. 18. augustil olnud vallavolikogu istungil oli päevakorras punkt – Tapa Vallavolikogu ettepanek haldusüksuse piiride muutmise läbirääkimiste alustamiseks. Protokolli valla kodulehel üleval ei ole. Kuna otsustamisel on kohalike elanike tulevik, sooviks teada, mida otsustati ja miks nii? Kuna suur osa elust on kolinud internetti, olekski vast kõige mugavam volikogu liikmeil anda vastuseid siin ja avalikult, et kõik näeksid ja saaksid kaasa rääkida.

Seejärel lisasin: Lugupeetud volikogu liikmed, kes te hääletasite Tapa vallavolikogu ettepaneku vastu ja rohkem kui 400 inimese tahte vastu – inimesed ootavad selgitusi. Kel puudub FB-s konto, võib oma selgituse, miks tema nii otsustas, saata mulle meililemariakarumets@gmail.com, et saaksin selle vastuse siia üles panna.

Üheks vastuseks sain seejärel: Sinu eesmärk on kohe iga välja öeldud lause FB- sse üles, põhjendades, et see on täna kõige õigem tee aruteludeks. Ega ikka ei ole küll, ühtegi otsust ei võeta nii vastu ei vallas, riigis ega ka mujal.

ennetades igasugu süüdistusi, teatan, et siin ei ilmne kogu kirja sisu, vaid kaks lauset kirjast, mida ei ole muudetud (Siinjuures kommenteerin, et ei ole pidanud seda kõige õigemaks teeks aruteludeks ega ole palunud Facebookis ka ühtki otsust vastu võtta, vaid pakkusin välja variandi, sest Maavalla pooldajad ise on viimases vallalehes välja toonud: Eesti on e-riik ning vaadates igapäevaseid toimetamisi valdades, siis see kõik käib suuresti üle interneti. Eesmärk on jõuda selleni, et inimene saab oma igapäeva toimetamised omavalitusega aetud interneti teel. Seega miks mitte kasutada oma rahvaga suhtlemiseks Facebookis Ambla valla gruppi?)

Hea küll, kui Facebook ei sobi, läkitasin volikogu liikmetele järgmise ettepaneku.

Kui FB-s ei soovita sõna võtta, siis võiksin kokku panna kirjutise, kus iga volikogu liige põhjendaks oma otsust – olenemata otsusest. Kirjutan kokku lühikese sissejuhatuse, millele järgnevad ükshaaval kõigi volikogu liikmete põhjendused, mille saaks üles panna nii valla kodulehele kui vallalehte. Ja see põhjendus ei pea olema ilmatuma pikk – lühikesed ja konkreetsed argumendid. Ja enne, kui see kokku pandud tekst kusagil ilmub, saavad kõik sellega eelnevalt tutvuda.

Paljudel teist on tekkinud küsimus, miks ma seda teen? Praegu kindlasti mitte seetõttu, et tegelen ajakirjandusega. Teen seda seetõttu, et hetkeseisuga ilmub vallalehes ja sotsiaalmeedias vaid teatud inimeste sõnavõtud, aga kas siis teistel volikogu liikmetel polegi midagi öelda? Tekib küsimus, kas ikka kõik volikogu liikmed hääletavad nii nagu nad päriselt ka arvavad ja tahavad? Kui jah, ei tohiks olla probleem oma otsuseid selgitada. Kui aga volikogu liige ei taha oma otsuse tagamaid lahti seletada, tekitab see teatud küsimusi. Kas volikogus saavad kõik liikmed ikka olla oma otsustes päriselt vabad?

Ma tahaks väga loota, et seda ei ole palju palutud tuua oma inimestele välja lühidalt ning konkreetselt põhjendusi ja argumente, missugused on kummagi variandi plussid ja miinused, et iga volikogu liige selgitaks veidi oma otsuseni jõudmise tagamaid. 

Loomulikult huvitasid mind nende volikogu liikmete vastused, kes Tapale, hoolimata rahva tahtest, ei ütlesid.

Mis ma siis vastuseks sain? Vallavanem soovitas: Haldusreformi kohta on infot vallalehes olemas, seega head lugemist. 

Hr. Grünthal vastas juba ka esimeses kirjas, et saab aru mu soovist ajakirjanikuna näha verd, kaklemist, pisaraid ja mida kõike veel ning leidis, et minu üles pandud jutt teadmatusest ei vasta tõele. Kahjuks ma endiselt ei tea, mis on 8 volikogu liikme põhjendus, et otsustati rahva tahte vastu. Ta lisas, et Kui sa hetkel Ambla valla elanike teadmatusest räägid siis loe  vallalehti – need on avalikult kõigile kätte saadavad. Seal on vastused enamikele sinu küsimustele. Täiesti piisav info. 

Kirjutasin siis veelkord, et ei pöördunud ma selles asjas ajakirjanikuna, vaid soovin, et volikogu liikmed tooksid oma inimestele välja põhjendusi ja argumente, missugused on kummagi variandi plussid ja miinused, et iga volikogu liige selgitaks veidi oma otsuseni jõudmise tagamaid. On seda siis tõesti nii palju palutud?

Seejärel sain ikka vastuseks –  mida ma ütlesin -ajakirjaniku (mis sest, et amatöör) soov on otsida mida? Meie kodulehel ja ka mujal on piisav info olemas.

Sellele järgnes veel põgus kirjavahetus, mida siinkohal ei hakka välja tooma, sest see kaldus esialgsest püstitatud küsimusest juba kenakese kilomeetri jagu kõrvale teemade lõikes nagu minu amatöörlik mõttelaad, vähe professionaalseid ajakirjanikke Eestis ja minu pettumus hr Grünthalis.

  • Eesmärk oli saada nende 9 volikogu liikme põhjendused oma otsuse pihta, et nad Tapa valla ettepanekule ei ütlesid. Tulemus põhjenduste osas peaaegu 0. Kirjalikult kirjutas mulle vaid üks EI ütlejatest, aga põhjendust sealt ei tulnudki. Rohkem EI-ütlejatest ei kirjutanud keegi. Ise helistasin Reimo Kaasikule, kellega saime väga inimlikult kõneldud ning ta soostus mulle lahti seletama oma vaatenurka. Kokkuvõttes on kõik alles lahtine.

Seega – nagu ka Facebookis kommenteeriti – selgitati mulle põhimõtteliselt, et loe lehti ja ära päri!

Võtame need lehed siis mõnes järgmises postituses ette.

Kui inimene kandideerib volikogu liikmeks, peab ta arvestama sellega, et juhul, kui ta osutub valituks, on ta avaliku elu tegelane ja rahva hääle kandja, mis tähendab ka seda, et oma otsuseid tuleb põhjendada ja seletada, kui rahvas või ajakirjandus seda küsib. Ja teiseks oleks oma kodanike ees ka auasi oma otsuseid põhjendada – kui avalikku tähelepanu ja selgitamist ei soovi, ei sobi see inimene ka volikogu liikmeks ja astugu siis mängust välja. Kuidagi tobe on see, et põhimõtteliselt paar-kolm-neli inimest otsustavad kogu vallarahva tuleviku üle ja nüüd ei julge oma otsuseid kommenteerida?

Jah, võib tunduda, et püüan siin osasid volikogu liikmeid allavett lasta, aga kas ei võiks normaalselt oma inimestega suhelda? Olla avatud, arutleda, kutsuda kokku laiemale publikule mõeldud ümarlaudu, teha rohkem selgitustööd? Võtta arvesse ka kohalike inimeste arvamust. Enne valimisi hõikas valimisliit hingelt järvakad välja, et peavad vajalikuks erinevaid koostöövorme valla kodanikega (näiteks ümarlauad) valla efektiivsemaks juhtimiseks. Ja nüüd ignoreerite oma inimesi.

Kahju, et volikogu liikmed, keda me kohalikena teame/tunneme kõik juba aastaid/aastakümneid, lihtsalt ei taha oma inimesi kuulda võtta, ei taha nendega rääkida, arutleda ega selgitada. Kurb. Kui ma veel väike olin ja paljude volikogu liikmete lastega koos mängisin ja üles kasvasin, arvasin tänastest volikogu liimetest, keda toona teadsin kui oma lapsepõlvesõprade vanemaid, väga hästi – tundusite asjalikud ja oli, kust eeskuju võtta. Täna olen täiskasvanu ja vaatan asjale teisiti. Elu muutub, inimesed muutuvad, vaatenurgad muutuvad. Kurb on. Kuidagi mõistetatamu on. Vahel ajab vihaseks ka.

Volikogu liige, kes sa meie tuleviku eest otsustad – palun suhtle rohkem oma inimestega, palun selgita rohkem erinevate otsuste tagamaid. Ära ole teerull! Kutsun üles kõiki volikogu liikmeid omale Facebooki konto tegema või siis hoopiski Ambla valda mõnele muule platvormile foorumit looma, kus saaks infot vahetada ja asju arutada. Ja tänan neid volikogu liikmeid, kes viitsivad oma inimesi ka sotsiaalmeedia vahendusel toimuvaga kursis hoida.